Dịch vụ tuân thủ pháp luật thuế

Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng rất đa dạng, bao gồm tư vấn thuế và hỗ trợ tuân thủ quy định liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân. CK & M sẽ giúp đảm bảo công ty của bạn tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về thuế cũng như được hưởng đầy đủ quyền và lợi ích của mình theo qui định của các luật thuế tại Việt Nam.

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế với nhà thầu nước ngoài

  • Dich vụ tư vấn
  • Dịch vụ tuân thủ luật thuế
  • Dịch vụ rà soát toàn diện các vấn đề về thuế
  • Dịch vụ hỗ trợ và tư vấn thanh tra
  • Dịch vụ hỗ trợ thụ hưởng các ưu đãi, miễn trừ, khấu trừ và hoàn thuế.

2. Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (DTAs)

Việt Nam đã ký gần 80 Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần với các qui định cho phép:

  • Giảm thuế suất trên cổ tức, lãi tiền vay, tiền bản quyền và lệ phí dịch vụ kĩ thuật,
  • Khoán thuế và miễn thuế đối với thu nhập doanh nghiệp, và
  • Nhiều ưu đãi về thuế và phi thuế.

Các chuyên gia tại CK & M sẽ sử dụng kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng để giúp bạn được thụ hưởng đầy đủ lợi ích từ các ưu đãi theo qui định của các Hiệp định đã ký và tối đa hoá các lợi ích về thuế thông qua việc xây dựng các kế hoạch kinh doanh phù hợp.