: Trang chủ Kê khai thuế Thuế TNDN Hướng dẫn kê khai, nộp thuế TNDN tạm tính theo tháng, quý

Co.,LTD CK&M

TURN OUR KNOWLEDGE INTO YOUR SUCCESS - HÃY THÀNH CÔNG BẰNG TRI THỨC CỦA CHÚNG TÔI

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế TNDN tạm tính theo tháng, quý

Email In PDF.
Chỉ mục bài viết
Hướng dẫn kê khai, nộp thuế TNDN tạm tính theo tháng, quý
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Tất cả các trang
2. Nộp thuế.

* Thời hạn nộp thuế:

+ Trường hợp người nộp thuế khai thuế: Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý, cụ thể:

Đối với quý kết thúc vào

Hạn nộp thuế chậm nhất

31/3

30/4

30/6

30/7

30/9

30/10

31/12

30/01 (năm sau)

* Hướng dẫn thời hạn nộp thuế TNDN quý đối với trường hợp được giãn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC và Thông tư số 12/2009/TT-BTC:

- Đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN phải nộp phát sinh năm 2009:

+ Các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

+ Các doanh nghiệp có thu nhập từ các hoạt động kinh doanh: Sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thuỷ sản, dệt may, da dày, linh kiện điện tử. Sản xuất sản phẩm là cơ khí là tư liệu sản xuất; vật liệu xây dựng gồm gạch, ngói các loại; vôi; sơn; xây dưng, lắp đặt; dịch vụ du lịch; kinh doanh lương thực; kinh doanh phân bón.

- Thời gian được gia hạn nộp thuế đối với là 9 tháng kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Cụ thể:

Số thuế TNDN tạm nộp

Thời gian được gia hạn nộp thuế

Quý I/2009

Chậm nhất đến ngày 29/01/2010

Quý II/2009

Chậm nhất đến ngày 29/4/2010

Quý III/2009

Chậm nhất đến ngày 30/7/2010

Quý VI/2009

Chậm nhất đến ngày 29/10/2010

- Thời hạn nộp thuế TNDN theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

+ Trường hợp cơ quan thuế tính thuế hoặc ấn định thuế: thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế.

* Đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Số ngoại tệ nộp thuế được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước công bố có hiệu lực tại thời điểm tiền thuế được nộp vào Kho bạc Nhà nước.

* Địa điểm nộp thuế: Người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước tại  Kho bạc Nhà nước; cơ quan thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế; tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế; ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.

* Thủ tục nộp thuế:

+ Người nộp thuế có thể nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Người nộp thuế phải ghi đầy đủ, chi tiết các thông tin trên chứng từ nộp tiền thuế do Bộ Tài chính quy định.

+ Trường hợp người nộp thuế đến nộp tiền trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước phải xác nhận trên chứng từ nộp thuế về số thuế đã thu.

+ Trường hợp người nộp thuế nộp bằng tiền mặt tại cơ quan thuế, ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế: các tổ chức, cá nhân khi nhận tiền thuế phải cấp cho người nộp thuế chứng từ thu tiền thuế theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

+ Trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản: Ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước phải xác nhận trên chứng từ nộp tiền thuế của người nộp thuế. Ngân hàng, tổ chức tín dụng phải phản ánh đầy đủ các nội dung của chứng từ nộp tiền thuế trên chứng từ phục hồi gửi Kho bạc Nhà nước nơi thu Ngân sách Nhà nước.

* Mục lục Ngân sách :

- Về chương, loại  ghi theo ngành nghề của của cơ sở kinh doanh;

- Về mục là: 1050 - thuế TNDN

- Về tiểu mục:

+ 1051: thuế TNDN của các đơn vị hạch toán toàn ngành;

+ 1052: thuế TNDN của các đơn vị hạch toán không toàn ngành;

+ 1053: Thuế TNDN từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất

+ 1054: Thuế TNDN từ hoạt động chuyển quyền thuê đất

+ 1055: Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn

+ 1099: Khác

* Xác định ngày đã nộp thuế:

Ngày đã nộp thuế được xác định là ngày:

+ Kho bạc Nhà nước, ngân hàng, tổ chức tín dụng xác nhận trên Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước bằng chuyển khoản trong trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản.

+ Kho bạc Nhà nước, cơ quan thuế hoặc tổ chức, cá nhân được uỷ nhiệm thu thuế xác nhận việc thu tiền trên chứng từ thu thuế bằng tiền mặt.